Podpora SMT

Naša spoločnosť sa zaoberá dodávaním náhradných dielov a súčiastok slúžiacich k podpore činnosti SMT vybavenia. Medzi nami dodávané tovary patria

-trysky

-podávače

-lepiace pásky - single splice tape, clips, double splice tapes, polyester tapes, adhesive tapes

-filtračný materiál

-PCB nástroje

Okrem toho dodávame náradie potrebné na prácu s SMT strojmi ako

-nožnice

-špachtle

-zošívačky


SMT nožnice
SMT špachtle
SMT zošívačky

Pre našich klientov vypracovávame individuálne cenové ponuky podľa ich konkrétnych požiadaviek. Orientujeme sa na potreby našich klientov v jednotlivých segmentoch a náš profesionálny team je pripravený kedykoľvek poradiť.